AFFÄRSIDÉ

Inom kommunikation stödjer CCS er i hur ni bäst pratar med era kommersiella medparter så att det ni säger bygger förtroende och utvecklar era relationer på det sätt ni behöver.

När det gäller strategiarbete och affärsutveckling bistår CCS er med att utforma och formulera de centrala strategierna för er verksamhet och skapar rätt innehåll och en stabil struktur för att ni skall få ut det ni vill av detta arbete.

Inom förhandlingsområdet assisterar CCS er med att planera och genomföra genomtänkta och välgrundade förhandlingar som stöder er i de mål ni har med verksamheten och era kommersiella relationer.

Genom medling hjälper CCS både er som privatperson och även som företag att effektivt lösa konflikter och låsningar som riskerar att utvecklas till dyra och omfattande domstolsprocesser och avbrutna relationer.

 

 


CCS hanterar både privata och kommersiella relationer utifrån en helhetssyn som hjälper er att få ut det allra mesta av era relationer oavsett om det handlar om hur ni på ett framgångsrikt sätt skall kommunicera med era medparter, planera hur ni skall bygga upp en ny marknadsetablering, ge er möjlighet att nå era mål i en ny affär eller att lösa en pågående konflikt.


 

VAD CCS KAN ERBJUDA


 

OM MIG

Jag är civilekonom specialiserad på internationella affärer med en specialisering inom strategisk kommunikation. Jag är även ackrediterad som medlare från det internationella medlingsinstitutet CEDR i England. 

Jag har en omfattande praktisk erfarenhet från strategiska befattningar inom vitt skilda branscher och på ett brett spektrum av olika utländska marknader.

Oavsett om jag jobbar med kommunikation, affärsutveckling,  förhandling eller medling så är det centrala för mig alltid relationen och människan bakom siffrorna och den specifika frågeställningen.

Jag är övertygad om att det är när vi lyckas se bortom den rent konkreta faktan i situationen och skapar oss en genuin förståelse för vår medparts motivation och målsättning som vi har möjligheten att få till konstruktiva samtal och en ömsesidigt givande förståelse. 

Det är också genom att kunna se det allmänmänskliga hos vår medpart som vi oavsett kultur eller utgångsförutsättningar kan bygga och utveckla hållbara och värdeskapande relationer och affärer och dessutom kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

Med min bakgrund och kunskap har jag de nödvändiga kulturella och professionella nycklarna för att vara en stark resurs för er inom kommunikation, affärsutveckling, förhandling och medling oavsett vilken sorts situation ni behöver assistans i och var än i världen ni befinner er.

Hör av er så kommer jag gärna och berättar mer!