MEDLING


  • Erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv konfliktlösningsmetod
  • Använder medling som stöd och vägledning vid en konflikt fram till en konfidentiell, frivillig och ömsesidigt tillfredställande överenskommelse.
  • Främjar en bibehållen och fungerande relation mellan er och er medpart
  • Ger er handlingsfrihet och initativförmåga genom hela medlingsprocessen
  • Strukturerar och leder medlingsprocessen
  • Finns med som en neutral samtalspartner
  • Skapar och bibehåller en öppen och balanserad kommunikation.
  • Stödjer er i sökandet efter konstruktiva lösningar som möter era behov
  • Underlättar och löser känslomässigt laddade situationer och blockeringar