KOMMUNIKATION


  • Planlägger och bygger upp er övergripande strategiska kommunikation.
  • Formulerar och förmedlar er identitet och målsättning som företag till era kunder och leverantörer.
  • Ger retorisk struktur och relevant innehåll till det ni vill säga
  • Utformar en övertygande kommunikation anpassad för olika affärskulturer
  • Bistår er att kommunicera effektivt vid olika typer av kriser.