AFFÄRSUTVECKLING


  • Formulerar, planlägger och följer upp era kommersiella strategier
  • Utför marknadsresearch och bedömning av er affärspotential på nya marknader.
  • Lokaliserar och identifierar nya lämpliga kunder och leverantörer
  • Genomför heltäckande kund och leverantörsutvärderingar
  • Underlättar er etablering och uppbyggnad av kommersiella relationer på avlägsna marknader.