FÖRHANDLING


  • Identifierar och prioriterar er målsättning med en förhandling
  • Planlägger och strukturerar upp en effektiv förhandlingsstrategi
  • Analyserar och anpassar taktik i pågående förhandlingar utifrån aktuell förhandlingsteori
  • Bedömmer er medparts agerande och formulerar en lämplig respons utifrån beslutsfattandets psykologiska aspekter
  • Fungerar som förhandlingscoach
  • Utbildar och erbjuder mentorskap